TUNELOWY SEZON OGÓRKA GRUNTOWEGO’2021

Zgodnie z harmonogramem – 22 lipca 2021 roku – na terenie warsztatów szkolnych po raz kolejny odbyło się spotkanie robocze związane z oceną porównawczą kolekcji odmian ogórka gruntowego uprawianego w tunelach foliowych – firm Semillas Fito Hiszpania i ZKI Węgry – partnera handlowego firmy PNOS.
W spotkaniu udział wzięli: Pan Dariusz Kacprzak – przedstawiciel handlowy PNOS Ożarów Mazowiecki, przedstawiciele ZODR Barzkowice Oddział Terenowy
w Szczecinie oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian – COBORU w Szczecinie Dąbiu, producenci i plantatorzy naszego środowiska lokalnego. Wydarzeniu towarzyszyli partnerzy medialni – Pani Katarzyna Wójcik – redaktor naczelna „Warzywa i Owoce Miękkie” oraz Pani Aleksandra Andrzejewska – redaktor naczelna „Warzywa” Plantpress.

Po oficjalnym otwarciu spotkania i przywitaniu gości przez Panią Lilę Pławińską-Kopeć, Dyrektora Centrum, kierownik warsztatów szkolnych – Pan Andrzej Fidos – przedstawił uczestnikom spotkania cały proces produkcji, w szczególności sposób prowadzenia, nawadniania, ochrony założonej kolekcji ogórka oraz wielkość i jakość plonu handlowego dla poszczególnych odmian. Następnie głos zabrał Pan Dariusz Kacprzak, przedstawiciel handlowy firm PNOS Ożarów Mazowiecki, który dokonał krótkiej charakterystyki swoich odmian ogórka gruntowego, wchodzących
w skład założonej kolekcji, z uwzględnieniem takich cech produkcyjnych i handlowych poszczególnych odmian jak:

  • budowa, pokrój i ulistnienie roślin,
  • wigor i tempo wzrostu,
  • odporność na choroby,
  • wydajność i wyrównanie plonowania,
  • jakość plonu (długość owoców, średnica, waga),
  • wigor pozbiorczy owoców,
  • sposób przydatności i zastosowania poszczególnych odmian dla przemysłu przetwórczego.

W kolejnym etapie wszyscy uczestnicy spotkania dokonali lustracji porównawczej założonej kolekcji odmian w warunkach rzeczywistych, która zainicjowała wśród uczestników spotkania burzliwą dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie doboru odmian, technologii uprawy, przechowalnictwa, dystrybucji
i przetwórstwa warzywniczego. Na koniec spotkania z ust Pana Darka Kacprzaka, reprezentanta firmy PNOS Ożarów Mazowiecki, padło wiele ciepłych słów i podziękowań pod adresem naszej placówki. Wkrótce odbędzie się podobne spotkanie – związane z oceną kolekcji odmian pomidora szklarniowego, które jest zaplanowane na 26 sierpnia 2021 roku.

Życzymy obfitych plonów 🙂

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie internetowej www.ceogr.edu.pl