HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

w roku szkolnym 2020/2021

lp.przedmiotdatagodzina
1.Biologia25 sierpnia 2021 roku (środa)09.00
2.Język angielski25 sierpnia 2021 roku (środa)10.30
3.Język niemiecki25 sierpnia 2021 roku (środa)13.00
4.Projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu25 sierpnia 2021 roku (środa)14.30
5.Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych26 sierpnia 2021 roku (czwartek)09.00
6.Geografia26 sierpnia 2021 roku (czwartek)10.30
7.Prowadzenie upraw sadowniczych26 sierpnia 2021 roku (czwartek)12.00
8.Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury26 sierpnia 2021 roku (czwartek)13.30