POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY – konkurs regionalny

Pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie odbyła się VIII edycja konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod hasłem „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. W zmaganiach wzięły udział reprezentacje placówek oświatowych, uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs jest jednocześnie formą propagowania tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności. Celem jego jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi konkurs został zrealizowany w formie online, przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

W etapie regionalnym, który odbył się 29 kwietnia 2021 roku, naszą szkołę reprezentowali Hubert Stolarski – kl. 3 BSm i Bartosz Kiwior – kl. 3 TO. Etap regionalny miał na celu wyłonienie trzech uczniów do etapu centralnego. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań zamkniętych. Na rozwiązanie testu było 35 minut.

Uczniowie naszej szkoły znaleźli się poza trójką uczestników zakwalifikowanych do centralnego etapu konkursu. Wszystkim uczestnikom konkursu przesłane zostaną dyplomy i pamiątkowe gadżety.