Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego!

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pt.: ,,HEJT – mowa nienawiści w Internecie”.
Powiedzmy temu wspólnie stanowcze NIE!”

Celem konkursu było zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej, ilustrującej zagrożenia, jakie wynikają ze stosowania HEJTU w Internecie. Konkurs miał również na celu rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Nadesłane prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania. Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac, wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała 2 wyróżnienia:

I miejsce       – Aleksandra Jasiak, klasa 2 TW,
Wyróżnienie – Klaudia Lipińska, klasa 2 TW,
Wyróżnienie – Magdalena Potocka, klasa 2 TW,

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!

Termin wręczeni nagród zostanie podany po świętach.