Zapytanie ofertowe nr 3/2021 – obróbki dekarskie i naprawa tynku

Szanowni Państwo,
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie poszukuje wykonawcy robót polegających na „wyburzeniu pawilonu sportowego, wywiezieniu i zutylizowaniu odpadów, uporządkowaniu placu w Centrum Edukacji Ogrodniczej przy ulicy Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie”.
Zapytanie ofertowe nr 3/2021 – plik pdf