Informacja o zapewnianiu dostępności

INFORMACJA NA TEMAT DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI
USTAWY z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
Informacja o zapewnianiu dostępności – pdf