NAKRĘĆ FILM

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 31 października br.Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (max 2 minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl oraz w Placówkach Terenowych KRUS.