Zapytanie ofertowe nr 7/2019

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie – w oparciu o podpisane umowy z pracodawcami – wyjazdowych zajęć praktycznych dla uczniów, kształcących się w zawodzie technik weterynarii, zapraszamy do złożenia oferty na „Dowóz uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej na zajęcia praktyczne”.

Zapytanie ofertowe nr 7/2019 – plik pdf
Zapytanie ofertowe nr 7/2019 – plik tekstowy