Praktyki zawodowe – oferta

Posted on by

OFERTA Dyrekcja i nauczyciele Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół zawodowych, kształcących w kierunkach: ogrodnik, technik ogrodnik, technik agrobiznesu i technik architektury krajobrazu, do współpracy w zakresie realizacji programowych praktyk zawodowych w naszym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.  Posiadamy w tym względzie nowoczesną bazę dydaktyczną i wieloletnie doświadczenie. Organizacja i przebieg zajęć dydaktycznych będą oparte o podpisaną między stronami umowę z załączonym harmonogramem praktyk. W ramach realizacji przez uczniów zadań programowych zapewniamy między innymi:

 • poznanie planowania i organizacji produkcji ogrodniczej i szkółkarskiej,
 • projektowanie i zakładanie ogrodów i terenów zieleni w trakcie wyjazdowych zajęć terenowych,
 • planowanie, organizowanie i realizowanie prac związanych z pielęgnacją i konserwacją ogrodów i terenów zieleni,
 • planowanie i realizację prac pielęgnacyjnych obiektów i trawiastych boisk sportowych (nauka wykonywania aeracji, wertykulacji, piaskowania i nawożenia boisk sprzętem mechanicznym),
 • naukę cięcia i formowania koron drzew i krzewów ozdobnych iglastych i liściastych,
 • naukę szczepienia i okulizacji drzew i krzewów owocowych,
 • naukę rozpoznawania gatunków drzew i krzewów ozdobnych na przykładzie żywych krzewów i drzew w ramach wycieczek dydaktycznych do ogrodu dendrologicznego i parku leśnego,
 • naukę wykonywania bukietów i kompozycji florystycznych oraz elementów małej architektury z wikliny w formie zajęć warsztatowych,
 • poznanie i tworzenie niezbędnej dokumentacji na etapie produkcji i sprzedaży,
 • naukę obsługi kasy fiskalnej, wystawiania faktur VAT i innej dokumentacji związanej z obrotem i sprzedażą wyrobów gotowych, ręcznie i przy użyciu programów komputerowych,
 • wykonywanie kalkulacji kosztów i bilansu finansowego związanego z realizacją planu produkcji na dany rok na przykładzie Ośrodka,
 • obsługę klientów detalicznych i hurtowych związaną ze sprzedażą oraz realizacją zamówień produkcji gotowej,
 • przygotowanie produktów do sprzedaży (selekcja, oczyszczanie, pakowanie i ważenie).

Zapewniamy zakwaterowanie w internacie i wyżywienie w stołówce szkolnej. Całodobowy koszt pobytu – brutto 17,00 zł w tym:

 • koszt wyżywienia – 14,00 zł
 • fundusz eksploatacyjno remontowy – 3,00 zł

Praktyki w trakcie realizacji

 1. współpraca z SPP Nr 1 w SOSW Nr 1 przy ul. Polickiej 3 w Szczecinie,
 2. współpraca z ZSZS Nr 16 przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie