FINAŁ XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE

P1130382Uczniowie naszej szkoły – Arkadiusz Grzelak, Rafał Polak i Konrad Kuras – wzięli udział w XXI edycji konkursu pn. ,,Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”. Finał imprezy odbył się 26 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia. Zmagania odbyły się pod patronatem Okręgowej Inspekcji Pracy w Szczecinie oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie. W konkursie wzięło udział 12 szkół, po 3 uczniów z każdej szkoły.

Konkurs składał się z części pisemnej (test), z części praktycznej i z części ustnej dla 6 uczniów z najwyższą ilością punktów po ww. etapach.

Uczeń naszej szkoły – Arkadiusz Grzelak – znalazł się w grupie 6 finalistów, przystępujących do ostatniego etapu konkursu – części ustnej. W końcowej rywalizacji konkursu Arek uplasował się na IV miejscu. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Dla uczestników organizatorzy przygotowali upominki.