Wolontariat w pierwszych krokach

Dnia 20 września 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie odbyły się warsztaty pt.: „Wolontariat w pierwszych krokach”. Poprowadzone zostały one przez panią Anię oraz panią Kasię ze Stowarzyszenia POLITES. Warsztatami objęte zostały wszystkie klasy pierwsze. Głównym ich celem było uświadomienie sobie Czytaj więcej…

Informacja dla mieszkańców internatu

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie informuje że z dniem, 1 października 2021 roku, wprowadza się jedną opłatę za pobyt i wyżywienie w internacie w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) za dzień. Wpłaty należy regulować do piątego dnia miesiąca za dany miesiąc na rachunek:

NBP nr rachunku: 27 1010 1599 0527 1913 9134 0000
W tytule  treści płatność  należy podać imię i nazwisko ucznia

Informacja dla mieszkańców internatu – plik pdf

Szczepienie przeciw COVID

Organizacja szczepień – materiały informacyjne – plik pdf
List Ministra Zdrowia w sprawie szczepień nastolatków plik pdf
List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 – „Fundacja Rodzice Szkole” – plik pdf
Kwestionariusz wstępnego wywiadu – plik pdf
Deklaracja na szczepienia – plik programu word
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek