SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ – ciąg dalszy

Młodzież z ZS CKR w Szczecinie, już drugi rok, uczestniczy w cyklicznych prelekcjach tematycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie, które odbywają się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych ZUT. Cieszą się one dużą popularnością wśród naszych uczniów zainteresowanych astronomią.

Spotkania mają na celu rozbudzać zainteresowania naukowym badaniem otaczającego nas świata, a także mają zapewnić uczniom ZSCKR w Szczecinie, dostęp do placówki astronomicznej, a przez to wzbogacać formy kształcenia z fizyki i astronomii.

Jest to forma wykładów otwartych skierowana do osób zainteresowanych rozwojem astronomii. Na stronie Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zamieszczane są informacje o terminie i tematyce wszystkich prelekcji, a nauczyciel fizyki w ZSCKR w Szczecinie, Renata Frąckowiak, zamieszcza je w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Tematyka, jak i forma przekazu przez prelegentów, jest tak formułowana, by mogła zainteresować nie tylko fachowców, ale również laików.

Po odbytych zajęciach, uczniowie-uczestnicy z naszej szkoły, piszą sprawozdania, w których przedstawiają swoje spojrzenie na omawiane zagadnienie, posiłkując się wiedzą z wykładu. Nauczyciel sprawdza je i ocenia.

Jedna z uczennic szkoły z klasy 2 CT – Technik hodowca koni, specjalność policja konna, Aleksandra Pick, została wyróżniona za udział w spotkaniach, otrzymując Legitymację Członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

GRATULUJEMY!