EGZAMIN MATURALNY

Posted on by

Szanowni absolwenci,
przypominamy o konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny. Brak wniesienia
opłaty za egzamin do 7 marca br. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia w 2024 r. do
egzaminu z przedmiotu (przedmiotów), za który absolwent był zobowiązany dokonać opłaty.

Szanowni Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w 2024r.

Prosimy o pilne zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia zgodności danych przekazanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zweryfikowania opłat za egzamin maturalny. Konieczność dokonania opłaty możne absolwent sprawdzić na stronie internetowej OKE po wpisaniu numeru PESEL. Do sekretariatu szkoły należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024r. znajduje się pod poniższym linkiem:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

Prosimy o śledzenie naszej strony, gdzie na bieżąco będą umieszczane komunikaty dotyczące organizacji egzaminu maturalnego 2024.

Informacja – egzamin maturalny 2024
Harmonogram 2024
Załącznik -1A – deklaracja-maturalna 2024
Informacja do poprawnego wypełnienia deklaracji
Materiały i przybory pomocnicze
Dostosowanie warunków