Harmonogram zebrań

Posted on by

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie
w roku szkolnym 2023/2024

  • 14.09.2023
  • 07.12.2023
  • 21.03.2024
  • 16.05.2024

*zebrania w sytuacji zagrożenia i wytycznych w danym okresie, mogą odbywać się online oraz ich termin może się zmienić