TUNELOWY SEZON OGÓRKA GRUNTOWEGO’2021

Zgodnie z harmonogramem – 22 lipca 2021 roku – na terenie warsztatów szkolnych po raz kolejny odbyło się spotkanie robocze związane z oceną porównawczą kolekcji odmian ogórka gruntowego uprawianego w tunelach foliowych – firm Semillas Fito Hiszpania i ZKI Węgry – partnera handlowego firmy PNOS. Czytaj więcej…

WAKACJE’2021

Za nami kolejny rok szkolny, szczególny, ponieważ zajęcia teoretyczne przez pół roku odbywały się w formie zdalnej, a jedynie zajęcia praktyczne były realizowane na miejscu w szkole i u pracodawców. Ale to również czas bogaty w wydarzenia i w sukcesy naszych uczniów. To rok, w którym nastąpiła zmiana organu prowadzącego i – po ponad 20. latach – jest nim ponownie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To rok, w którym Branżową Szkołę I stopnia nr 7 ukończyli pierwsi absolwenci – ogrodnicy oraz mechanicy operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych. Mimo pandemii nasi uczniowie uzyskiwali tytuły laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, w szczególności Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Nadszedł zatem czas odpoczynku i wytchnienia. Życzę uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom udanych wakacji, pełnych wrażeń, niezapomnianych przygód i nowych doświadczeń, a przede wszystkim – poznawania świata… Życzę dni pełnych słońca i morskiej bryzy, wędrówek szlakami górskimi i wycieczek rowerowych, szumu drzew i wiatru we włosach nad brzegiem jeziora,
wieczorów przy ognisku w blasku księżyca, pluskania w jeziorze, a w deszczową aurę – chwil spędzonych w gronie przyjaciół lub „zaczytania” w ciekawej książce…, a przede wszystkim odpoczynku od zgiełku dnia codziennego 🙂

Bądźcie rozważni i spędźcie ten czas bezpiecznie!

JESZCZE RAZ – UDANYCH WAKACJI!

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

KONKURS SZKOLNY pn. „ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE”

Po raz kolejny przyszli technicy weterynarii przystąpili do wewnątrzszkolnego konkursu pod nazwą „Zwierzęta duże i małe”, który odbył się 18 czerwca 2021 roku. Uczniowie musieli wykazać się szeroko pojętą wiedzą weterynaryjną, rozwiązując test składający się z 60 pytań. Zagadnienia dotyczyły m.in. chorób zwierząt, zabiegów pielęgnacyjnych, hodowli, anatomii i fizjologii zwierząt. Najlepszy wynik uzyskała Urszula Mikicka (klasa 3 TW), drugie miejsce zajęła Zuzanna Dempc (klasa 2 tw), a na trzecim miejscu uplasowała się Julia Wróblewska (2TW).

Wszystkim serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM – termin poprawkowy

Na podstawie komunikatu OKE w Poznaniu przypominam, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwenci, którzy spełniają powyższe warunki i zamierzają przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego, są zobowiązani w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.), złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 2314 – druk do pobrania ze strony www.oke.poznan.pl lub w sekretariacie szkoły), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

Więcej informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM OGRODNICZEGO

Szanowni Absolwenci,
informuję, że świadectwa maturalne będą do odbioru w sekretariacie szkoły 5 lipca 2021 roku (poniedziałek)
w godzinach 11.00 – 15.30, w pozostałe dni – 8.00 – 15.30.

Przypominam, że przy odbiorze obowiązują zasady reżimu sanitarnego – DDM – maseczka, odbiór po jednej osobie (proszę czekać przed szkołą lub w holu), zachować bezpieczną odległość, posiadać własny długopis i zdezynfekować dłonie (w dozownikach jest płyn).

Serdecznie zapraszam,
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor