DZIEŃ OTWARTY POMIDORA I PAPRYKI 2022”

W czwartek 25 sierpnia 2022 roku – na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie – odbyło się spotkanie robocze kończące cykl spotkań związanych z oceną porównawczą kolekcji odmian warzyw uprawianych w obiektach szklarniowych. Tym razem spotkanie dotyczyło oceny porównawczej kolekcji Czytaj więcej…

Uczniowie przyjęci do pierwszych klas

Uczniowie którzy zostali wpisani na listę przyjętych
do klas pierwszych  naszej szkoły
mają obowiązek DOSTARCZENIA do 22.07.2022 do godzi.15.00
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz egzaminu „ósmoklasisty”

Nie spełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca 

Dzień ogórka gruntowego

SZKLARNIOWY SEZON OGÓRKA GRUNTOWEGO 2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Ogórka Gruntowego
organizowanym w warsztatach szkolnych
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115,

21 lipca 2022 roku o godzinie 11.00.

PROGRAM SPOTKANIA:
10.30 – 11.00 – Rejestracja gości/poczęstunek
11.00 – 11.10 – Otwarcie spotkania i powitanie gości Jolanta Kawszyn Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie

11.10 – 11.30 – Prezentacja kolekcji odmian oraz omówienie procesu produkcji – Andrzej Fidos, kierownik warsztatów szkolnych

11.30 – 12.00 – Prezentacja odmian ogórka gruntowego firmy SEMILLAS FITO i ZKI – partnera handlowego – firmy PNOS – Dariusz Kacprzak, PNOS Ożarów Mazowiecki
12.00 – 12.30 – Prezentacja odmian ogórka gruntowego firmy HAZERA i HM CLAUSE – Wiesław Jakubowski, HAZERA POLAND

12.30 – 13.00 – Panel dyskusyjny

http://ceogr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/ogloszenie-dzien-otwarty-ogorka-gruntowego-21-lipca-2022-1-1.pdf
Dodatkowych informacji udziela Andrzej Fidos
nr tel. 91-461-39-22 lub 505-496-607

Jolanta Kawszyn
Dyrektor
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Szczecinie