Ostatnie wolne miejsca!!!

Ostatnie wolne miejsca !!!
Branżowa Szkoła I stopnia
(kształcenie integracyjne)
Technikum Ogrodnicze
(technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu)

Dodatkowe uprawnienia:
Prawo jazdy kat. T, stosowanie środków ochrony roślin, udział w projekcie dofinansowanym z EFS

ZAPRASZAMY !!!

Więcej prezentacji:   technik ogrodnik    –     technik architektury krajobrazu

 

Protokoły Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

Dostawa materiałów szkolnych niezbędnych przy realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

Dostawa odzieży roboczej w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego
szczecińskich szkół

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 27.07.2018r.

NABÓR DO LICEUM DLA DOROSŁYCH I NA KURSY ZAWODOWE


                                            UWAGA !!!

TRWA NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
ABSOLWENCI ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ROZPOCZYNAJĄ NAUKĘ OD KLASY DRUGIEJ (SEMESTR 3) – NAUKA TRWA DWA LATA.

NAUKA W SYSTEMIE DZIENNYM TRZY DNI W TYGODNIU – PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODA.

NAUKA BEZPŁATNA!!!

PRZYJDŹ I ZDOBĄDŹ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE OGÓLNE.
ZAPRASZAMY
więcej informacji pod nr tel. 91 4612 379

UWAGA
Chcesz zdobyć uprawnienia rolnicze? Wiedzę z zakresu ogrodnictwa i rolnictwa?
Przyjdź do nas – trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:
RL. 03 – ROLNIK
RL. 05 – OGRODNIK
RL. 07 – TECHNIK AGROBIZNESU
RL. 18 – TECHNIK OGRODNIK
więcej informacji pod nr tel. 91 4612 379
ZAPRASZAMY

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów szkolnych

                                           Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodni pomorskiego 2014-2020

zapraszamy do złożenia oferty na

Dostawę materiałów szkolnych niezbędnych przy realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców w związku z realizacją Projektu pt. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” więcej…

Ponowne ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa odzieży roboczej

Szanowni Państwo!

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
adres: ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl
tel.: 91 461 23 79 sekretariat
fax: 91 4 317-358 lub 91 461 23 79 w. 30

ZAPRASZA DO PONOWNEGO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawę odzieży roboczej w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

                Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                     Dokumentacja