Konkurs na biznes plan w ramach projektu „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo”– organizowany przez MRiRW

Z satysfakcją informujemy, że zespół, składający się z 6 uczniów naszej szkoły pod przewodnictwem Adriany Płatek-Mąkosy nauczycielki PP weźmie udział w konkursie na najlepszy biznes plan.

Celem projektu MRiRW jest aktywizacja uczniów szkół rolniczych do podejmowania w swoim gospodarstwie rodzinnym inicjatyw (przy wykorzystaniu środków unijnych) na rzecz rozwoju gospodarstwa rolnego, uwzględniając innowacyjne rozwiązania, efektywne wykorzystanie zasobów oraz łagodzenia presji środowiskowej przez produkcję rolniczą.

Prace nad biznes planem zostały poprzedzone szkoleniem, poprowadzonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu, które odbyło się 7-8. września br. w hotelu Focus w Szczecinie.

Szkolenie było niezwykle interesujące i obejmowało wiele aspektów z zakresu: istniejących możliwości uzyskania wsparcia finansowego inwestycji w rolnictwie ze środków Unii Europejskiej w tym PS WPR, wsparcia dla małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. sprzedaży bezpośredniej, RHD, MOL, OZE w rolnictwie. Poznaliśmy czym jest innowacyjność w rolnictwie, innowacyjność jako szansa dla rozwoju gospodarstwa rolnego i poprawy jego pozycji na konkurencyjnym rynku, innowacyjność a rozwiązania prośrodowiskowe i proklimatyczne, cyfryzacja w rolnictwie, metodyka planowania rozwoju gospodarstwa rolnego oraz wszelkie założenia służące konstrukcji biznes planu.

To było wyjątkowe doświadczenie. Za które bardzo dziękujemy organizatorom.