Zebrania z rodzicami 14 września

Zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami klas w czwartek 14 września.

Rodzice uczniów klas pierwszych godzina 16.30 (spotkanie informacyjne
w auli)
Godzina 17.00 zebranie dla rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami (numery sal będą na tablicy w głównym budynku)

Godzina 17.30 w auli odbędzie się zebranie trójek klasowych rodziców – wybór Rady Rodziców szkoły