Plan lekcji obozwiązuje od 17.05.2021r.


3 BS m3 BS o1 tk1 to1 tw
2 tk2 to2 tw2 TK2 TW
3 TK3 TO3 TW


3 BS m
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   działalność gospodarcza w branży mech.-r
Andrzejewska
A 3
godzina wychowawcza
Wyka
46
działalność gospodarcza w branży mech.-r
Andrzejewska
A 3
podstawy konstrukcji maszyn
Fidos
M 3
8.55   działalność gospodarcza w branży mech.-r
Andrzejewska
A 3
maszyny rolnicze
Fidos
M 1
działalność gospodarcza w branży mech.-r
Andrzejewska
A 3
podstawy konstrukcji maszyn
Fidos
M 3
9.50 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
maszyny rolnicze
Fidos
M 1
pojazdy rolnicze
Kania
45
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/świetlica
10.55 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
religia
Klimek
46
pojazdy rolnicze
Kania
świetlica
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/świetlica
11.50 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/M1
wiedza o społeczeństwie
Gruszkowski
38
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
maszyny rolnicze
Fidos
M 3
12.45 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
13.45 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
  religia
Klimek
45
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
 
14.35     język polski
Obszańska
43
   
15.30          3 BS o
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     godzina wychowawcza
Wyka
46
   
8.55   eksploat. śr. tech. stosow. w ogrodn.
Kania
M 1
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
  rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
wiklina
9.50 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
warzywnictwo
Wyka
46
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
zp - rośliny-1
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/świetlica
10.55 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
religia
Klimek
46
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
zp - rośliny-1
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/świetlica
11.50 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/M1
wiedza o społeczeństwie
Gruszkowski
38
zp - rośliny-1
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
j. niem. ukierunkowany na ogr.
Lis-Jordan
B 1
12.45 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
zp - rośliny-1
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
13.45 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
  religia
Klimek
45
zp - rośliny-1
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
14.35 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
  język polski
Obszańska
43
zp - rośliny-1
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
 
15.30          1 tk
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 filozofia
Możdżeń
świetlica
  j. ang. 1
Janowiak
43
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
  j. ang. 2
Janowiak
świetlica
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
8.55 język polski
Obszańska
43
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
38
j. ang. 1
Janowiak
43
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
j. ang. 2
Janowiak
świetlica
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
9.50 ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
historia
Gruszkowski
43
10.55 godzina wychowawcza
Adler-Natkaniec
M 2
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
11.50 urządzanie i pielęgn. roślin. ob. arch.
Sylwestrzak
B 3
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
wf - gr. 2
wuefista
boisko/świetlica
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
eksploat. śr. tech. stosow. w archit.
Kania
M 1
12.45 fizyka
Sosnowski
49
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
język polski
Obszańska
43
ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
dobieranie roślin do urządz.ob.arch.kraj
Galacka-Rajchel
wiklina
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
język polski
Obszańska
43
historia
Gruszkowski
38
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
wuefista
GP^
14.35 podstawy architektury krajobrazu
Sylwestrzak
B 3
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
religia
Klimek
45
religia
Klimek
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
wuefista
GP^
15.30 informatyka
Kaczorkiewicz
52
    wdżr
Lemieszek
38
 1 to
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 filozofia
Możdżeń
świetlica
  j. ang. 1
Janowiak
43
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
46
j. ang. 2
Janowiak
świetlica
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
8.55 język polski
Obszańska
43
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
38
j. ang. 1
Janowiak
43
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
j. ang. 2
Janowiak
świetlica
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
9.50 ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
historia
Gruszkowski
43
10.55 godzina wychowawcza
Adler-Natkaniec
M 2
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
11.50 ekspl. śr. tech. stos. w arch. i ogrod.
Ledwoń
M 1
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
wf - gr. 2
wuefista
boisko/świetlica
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
wiklina
12.45 fizyka
Sosnowski
49
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
język polski
Obszańska
43
ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
język polski
Obszańska
43
historia
Gruszkowski
38
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
wuefista
GP^
14.35 informatyka
Kaczorkiewicz
52
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
religia
Klimek
45
religia
Klimek
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
wuefista
GP^
15.30       wdżr
Lemieszek
38
 1 tw
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 język polski
Majkowski
38
informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 2
Rudnik
38
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
j. niem. 2
Rudnik
38
j. ang. 1
Krupińska
B 2
8.55 filozofia
Możdżeń
świetlica
informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 1
Rudnik
44
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Rudnik
38
9.50 prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
50
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Rudnik
boisko/M1
zp 1 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Palacz
M 4
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
chemia
Adler-Natkaniec
44
10.55 prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
50
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
zp 1 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Palacz
M 4
historia
Gruszkowski
38
bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
11.50 matematyka
Sosnowski
49
religia
Klimek
46
zp 1 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Palacz
M 4
historia
Gruszkowski
38
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
12.45 ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
język polski
Majkowski
38
zp 2 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
religia
Klimek
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
13.45 ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
język polski
Majkowski
38
zp 2 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
matematyka
Sosnowski
49
fizyka
Sosnowski
49
14.35 j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. ang. 1
Krupińska
B 2
zp 2 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
matematyka
Sosnowski
49
godzina wychowawcza
Sosnowski
49
15.30          2 tk
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 urządzanie i pielęgn. roślin. ob. arch.
Woźniak
45
eksploat. śr. tech. stosow. w archit.
Kania
M 1
  j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
historia
Gruszkowski
45
8.55 urządzanie i pielęgn. roślin. ob. arch.
Woźniak
45
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
opracowanie proj. rośli. w ob. arch. kraj.
Woźniak
45
9.50 informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 2
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
język polski
Obszańska
43
dobieranie roślin do urządz.ob.arch.kraj
Galacka-Rajchel
wiklina
10.55 informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 1
Krupińska
B 2
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
sala gimn./M3
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
fizyka
Sosnowski
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
11.50 chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język polski
Obszańska
43
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
godzina wychowawcza
Krupińska
B 2
12.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/M1
język polski
Obszańska
43
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
bezpieczeństwo i higiena pracy
Kania
M 2
13.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/M1
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Krupińska
B 2
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
religia
Klimek
44
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
14.35 religia
Klimek
46
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
historia
Gruszkowski
38
 
15.30          2 to
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
46
prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
45
  j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
historia
Gruszkowski
45
8.55 prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
46
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
  j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
prowadzenie produkcji warzywniczej
Wyka
46
9.50 informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 2
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Ledwoń
GP*
język polski
Obszańska
43
prowadzenie produkcji warzywniczej
Wyka
46
10.55 informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 1
Krupińska
B 2
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
sala gimn./M3
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Ledwoń
GP*
fizyka
Sosnowski
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
11.50 chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język polski
Obszańska
43
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Ledwoń
GP*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
godzina wychowawcza
Krupińska
B 2
12.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/M1
język polski
Obszańska
43
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Ledwoń
GP*
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
bezpieczeństwo i higiena pracy
Kania
M 2
13.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/M1
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Krupińska
B 2
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Ledwoń
GP*
religia
Klimek
44
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
14.35 religia
Klimek
46
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Ledwoń
GP*
historia
Gruszkowski
38
prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
wiklina
15.30          2 tw
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 godzina wychowawcza
Obszańska
44
język polski
Obszańska
43
prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
49
określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
8.55 prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
50
język polski
Obszańska
43
prowadzenie rozrodu i inseminacji zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
język polski
Obszańska
43
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
A 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
9.50 chemia
Adler-Natkaniec
M 2
historia
Gruszkowski
38
j. ang. 2
Janowiak
43
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
A 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
10.55 historia
Gruszkowski
38
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
j. ang. 1
Janowiak
43
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
A 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
11.50 informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 1
Janowiak
38
fizyka
Sosnowski
49
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
religia
Klimek
44
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
A 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
12.45 j. ang. 2
Janowiak
38
informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
matematyka
Sosnowski
49
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
wuefista
boisko/świetlica
zp 1 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Muszczyński
A 2
zp 2 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Palacz
M 4
13.45 matematyka
Sosnowski
49
religia
Klimek
46
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
wuefista
boisko/świetlica
zp 1 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Muszczyński
A 2
zp 2 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Palacz
M 4
14.35 j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko/świetlica
wf - gr. 2
wuefista
boisko/M1
    zp 1 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Muszczyński
A 2
zp 2 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Palacz
M 4
15.30          2 TK
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
podstawy projekt. terenów zieleni
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
38
podstawy projekt. terenów zieleni
Sylwestrzak
B 3
8.55 przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GP*
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
podstawy projekt. terenów zieleni
Sylwestrzak
B 3
9.50 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GP*
język polski
Majkowski
44
język angielski
Krupińska
B 2
język niemiecki
Rudnik
38
10.55 podstawy projekt. terenów zieleni
Sylwestrzak
B 3
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GP*
język angielski
Krupińska
B 2
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
język niemiecki
Rudnik
38
11.50 godzina wychowawcza
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GP*
matematyka
Sosnowski
49
matematyka
Sosnowski
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
12.45 proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GP*
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
matematyka
Sosnowski
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
13.45 proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GP*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
religia
Klimek
44
wychowanie fizyczne
Rudnik
boisko/świetlica
14.35 religia
Klimek
46
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GP*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
  wychowanie fizyczne
Rudnik
boisko/świetlica
15.30         wychowanie fizyczne
Rudnik
boisko/świetlica2 TW
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
język polski
Obszańska
38
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
44
8.55 wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/świetlica
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
język polski
Obszańska
38
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Palacz
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
9.50 wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko/świetlica
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
język angielski
Krupińska
B 2
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Palacz
44
język angielski
Krupińska
B 2
10.55 podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
matematyka
Sosnowski
49
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Sosnowski
49
11.50 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 3
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Sosnowski
49
12.45 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
godzina wychowawcza
Lis-Jordan
B 1
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
13.45 j. ang. w weterynarii
Krupińska
B 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
religia
Klimek
44
dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 3
14.35 religia
Klimek
46
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
   
15.30          3 TK
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
43
8.55 język polski
Majkowski
44
proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
45
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
43
9.50 historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
11.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
12.45 język angielski
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
13.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
14.35   religia
Klimek
43
  zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Woźniak
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
15.30   religia
Klimek
43
     3 TO
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
język polski
Majkowski
43
8.55 język polski
Majkowski
44
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
język polski
Majkowski
45
planowanie prac związ. z upr.roślin sad.
Wyka
46
język polski
Majkowski
43
9.50 historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
planowanie prac związ. z upr.roślin warz
Sylwestrzak
B 3
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
planowanie prac związ. z upr.roślin warz
Sylwestrzak
B 3
11.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
12.45 język angielski
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
13.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
planowanie prac związ. z upr.roślin ozd.
Galacka-Rajchel
wiklina
14.35   religia
Klimek
43
  zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
 
15.30   religia
Klimek
43
     3 TW
Data publikacji: 16.05.2021

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
  diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
  profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
weterynarz
50
8.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
45
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
9.50 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
język polski
Obszańska
43
język polski
Obszańska
38
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
10.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
język polski
Obszańska
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
język angielski
Krupińska
B 2
11.50 godzina wychowawcza
Skólmowska-Kopczyńska
51
administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 3
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
12.45 matematyka
Rutecka-Kosińska
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn./M3
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko/świetlica
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
13.45 profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
weterynarz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
  zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
 
14.35 profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
weterynarz
50
religia
Klimek
43
  zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
 
15.30   religia
Klimek
43
     


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl