Plan lekcji obowiązuje od 7 września 2020roku


3 BS m3 BS o1 tk1 to1 tw
2 tk2 to2 tw2 TK2 TW
3 TK3 TO3 TW4 TK4 TO
4 TW


3 BS m
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 działalność gospodarcza w branży mech.-r
Andrzejewska
A 2
maszyny rolnicze
Fidos
M 2
jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
   
8.55 działalność gospodarcza w branży mech.-r
Andrzejewska
A 2
maszyny rolnicze
Fidos
M 2
maszyny rolnicze
Fidos
M 1
  godzina wychowawcza
Wyka
49
9.50 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
działalność gospodarcza w branży mech.-r
Andrzejewska
A 2
pojazdy rolnicze
Kania
M 1
j. niem. w technice roln.
Lis-Jordan
B 1
język polski
Obszańska
43
10.55 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
religia
Klimek
44
pojazdy rolnicze
Kania
M 1
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
11.50 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
podstawy konstrukcji maszyn
Fidos
A 2
12.45 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
wiedza o społeczeństwie
Gruszkowski
38
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
podstawy konstrukcji maszyn
Fidos
A 2
13.45 zp - eksploatacja maszyn rolniczych
Kania
GD 1*
  religia
Klimek
49
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
 
14.35     jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - eksploatacja pojazdów rolniczych
Fidos
GD 1*
 
15.30          3 BS o
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
   
8.55 rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
wiklina
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
eksploat. śr. tech. stosow. w ogrodn.
Kania
M 1
godzina wychowawcza
Wyka
49
9.50 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
warzywnictwo
Wyka
49
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
zp - rośliny-1
Woźniak
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
język polski
Obszańska
43
10.55 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
religia
Klimek
44
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
zp - rośliny-1
Woźniak
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
11.50 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
zp - rośliny-1
Woźniak
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
j. niem. ukierunkowany na ogr.
Lis-Jordan
B 1
12.45 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
wiedza o społeczeństwie
Gruszkowski
38
zp - rośliny-1
Woźniak
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
 
13.45 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
  religia
Klimek
49
zp - rośliny-1
Woźniak
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
 
14.35 zp - rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
GP
zp - sadownictwo
Masny
GP*
zp - warzywnictwo
Wyka
GP"
  jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - rośliny-1
Woźniak
GP
zp - sadownictwo-1
Masny
GP*
zp - warzywncitwo-1
Ledwoń
GP"
 
15.30          1 tk
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 filozofia
filozof
świetlica
informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Janowiak
43
eksploat. śr. tech. stosow. w archit.
Kania
M 1
j. ang. 2
Janowiak
A 2
8.55 historia
Gruszkowski
38
informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Janowiak
43
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
historia
Gruszkowski
38
j. ang. 2
Janowiak
A 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
9.50 ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 2
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
fizyka
Sosnowski
49
bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
wiklina
10.55 godzina wychowawcza
Adler-Natkaniec
M 2
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
chemia
Adler-Natkaniec
M 1
11.50 urządzanie i pielęgn. roślin. ob. arch.
Sylwestrzak
B 3
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
język polski
Obszańska
43
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
podstawy architektury krajobrazu
Stanisławski
52
12.45 matematyka
Rutecka-Kosińska
świetlica
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
język polski
Obszańska
43
ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
dobieranie roślin do urządz.ob.arch.kraj
Galacka-Rajchel
wiklina
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
język polski
Obszańska
43
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
wuefista
GP^
14.35   zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GD 1
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1*
religia
Klimek
45
religia
Klimek
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
wuefista
GP^
15.30         wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
wuefista
GP^1 to
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 filozofia
filozof
świetlica
informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Janowiak
43
prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
46
j. ang. 2
Janowiak
A 2
8.55 historia
Gruszkowski
38
informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Janowiak
43
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
historia
Gruszkowski
38
j. ang. 2
Janowiak
A 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
9.50 ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 2
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
fizyka
Sosnowski
49
bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
wiklina
10.55 godzina wychowawcza
Adler-Natkaniec
M 2
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
chemia
Adler-Natkaniec
M 1
11.50 ekspl. śr. tech. stos. w arch. i ogrod.
Ledwoń
M 2
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
język polski
Obszańska
43
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
wiklina
12.45 matematyka
Rutecka-Kosińska
świetlica
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
język polski
Obszańska
43
ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
język polski
Obszańska
43
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
wuefista
GP^
14.35   zp - eksploatacja śr. tech.stos. w ogr
Ledwoń
GP^
zp - podstawy ogrodnictwa
Kaczorkiewicz
GP"
religia
Klimek
45
religia
Klimek
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
wuefista
GP^
15.30         wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
wuefista
GP^1 tw
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 chemia
Adler-Natkaniec
M 2
j. ang. 1
Krupińska
B 2
informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 2
Rudnik
świetlica
język polski
Majkowski
44
j. ang. 2
Krupińska
B 2
8.55 filozofia
filozof
świetlica
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Rudnik
45
informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. niem. 1
Rudnik
świetlica
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Rudnik
38
9.50 prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
50
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
zp 1 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Palacz
M 4
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
10.55 prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
50
ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 2
zp 1 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Palacz
M 4
historia
Gruszkowski
38
bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
GP^
11.50 ekonomia w praktyce
Andrzejewska
A 3
religia
Klimek
44
zp 1 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Palacz
M 4
historia
Gruszkowski
38
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
12.45 matematyka
Sosnowski
49
język polski
Majkowski
38
zp 2 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
religia
Klimek
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
13.45 określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
język polski
Majkowski
38
zp 2 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
matematyka
Sosnowski
49
fizyka
Sosnowski
49
14.35 określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp 2 - określ. bud. anat. i fizj. zw. dom. i gosp.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
matematyka
Sosnowski
49
godzina wychowawcza
Sosnowski
49
15.30          2 tk
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 urządzanie i pielęgn. roślin. ob. arch.
Woźniak
45
  biologia
Binkiewicz - Darcz
50
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
dobieranie roślin do urządz.ob.arch.kraj
Galacka-Rajchel
45
8.55 urządzanie i pielęgn. roślin. ob. arch.
Woźniak
45
historia
Gruszkowski
38
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
chemia
Adler-Natkaniec
M 1
9.50 informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 2
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
język polski
Obszańska
43
eksploat. śr. tech. stosow. w archit.
Kania
M 3
10.55 informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 1
Krupińska
B 2
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
sala gimn.
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
fizyka
Sosnowski
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
11.50 opracowanie proj. rośli. w ob. arch. kraj.
Woźniak
45
język polski
Obszańska
43
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
godzina wychowawcza
Krupińska
B 2
12.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
język polski
Obszańska
43
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
bezpieczeństwo i higiena pracy
Kania
49
13.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Krupińska
B 2
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
religia
Klimek
44
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
14.35 religia
Klimek
44
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - dobieranie roślin do urz.ob.arch.
Sylwestrzak
GP
zp - urządz. i pielęgn. roślin.ob.arch.kraj.
Woźniak
GD
  historia
Gruszkowski
38
15.30          2 to
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
46
prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
45
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
 
8.55 prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
46
historia
Gruszkowski
38
prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
45
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
chemia
Adler-Natkaniec
M 1
9.50 informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 2
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
GP*
język polski
Obszańska
43
prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
46
10.55 informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 1
Krupińska
B 2
wf - gr. 1
Jabłoński
boisko
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
sala gimn.
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
GP*
fizyka
Sosnowski
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
11.50 prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
M 3
język polski
Obszańska
43
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
GP*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
godzina wychowawcza
Krupińska
B 2
12.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
język polski
Obszańska
43
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
GP*
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
bezpieczeństwo i higiena pracy
Kania
49
13.45 wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 1
Krupińska
B 2
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
GP*
religia
Klimek
44
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
14.35 religia
Klimek
44
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - prowadzenie produkcji sadowniczej
Wyka
GD 1
zp - prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD 1*
zp - prowadzenie produkcji warzywniczej
Stanisławski
GP*
  historia
Gruszkowski
38
15.30          2 tw
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
50
określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
matematyka
Sosnowski
49
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
8.55 prowadzenie chowu zwierz. gosp. i dom.
Muszczyński
50
język polski
Obszańska
43
prowadzenie rozrodu i inseminacji zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
matematyka
Sosnowski
49
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
9.50 chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język polski
Obszańska
43
informatyka gr. 1
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 2
Janowiak
43
historia
Gruszkowski
38
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
10.55 godzina wychowawcza
Obszańska
43
fizyka
Sosnowski
49
j. ang. 1
Janowiak
45
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
język polski
Obszańska
43
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
11.50 informatyka gr. 2
Kaczorkiewicz
52
j. ang. 1
Janowiak
A 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
M 3
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
religia
Klimek
44
zp 1 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadz. chowu zw. gosp. i dom.
Palacz
M 4
12.45 określanie bud. anat. i fizj. zwierząt g.i dom.
Skólmowska-Kopczyńska
51
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
wuefista
boisko
zp 1 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Muszczyński
M 2
zp 2 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Palacz
M 4
13.45 j. ang. 2
Janowiak
A 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
religia
Klimek
46
historia
Gruszkowski
38
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
wuefista
boisko
zp 1 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Muszczyński
M 2
zp 2 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Palacz
M 4
14.35 j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
    wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
wuefista
boisko
zp 1 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Muszczyński
M 2
zp 2 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prow. rozrodu i insem. zw.gos.dom
Palacz
M 4
15.30          2 TK
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   wychowanie fizyczne
Rudnik
boisko
  historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
podstawy projekt. terenów zieleni
Stanisławski
46
8.55 matematyka
Sosnowski
49
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GP*
język angielski
Krupińska
B 2
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
wiklina
podstawy projekt. terenów zieleni
Stanisławski
46
9.50 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GP*
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
46
język angielski
Krupińska
B 2
język niemiecki
Rudnik
38
10.55 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GP*
język polski
Majkowski
46
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 3
język niemiecki
Rudnik
B 1
11.50 godzina wychowawcza
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GP*
język polski
Majkowski
wiklina
matematyka
Sosnowski
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
12.45 proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GP*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
matematyka
Sosnowski
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
13.45 podstawy projekt. terenów zieleni
Stanisławski
46
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GP*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
religia
Klimek
44
wychowanie fizyczne
Rudnik
sala gimn.
14.35 religia
Klimek
44
zp - produkcja roslin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GP*
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  wychowanie fizyczne
Rudnik
boisko
15.30          2 TW
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 2
rozród i inseminacja zwierząt
weterynarz
46
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
43
8.55   dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 2
matematyka
Sosnowski
49
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Palacz
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
9.50 wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
zp 1 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
weterynarz
M 4
matematyka
Sosnowski
49
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Palacz
44
godzina wychowawcza
Lis-Jordan
B 1
10.55 wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
zp 1 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
weterynarz
M 4
język angielski
Krupińska
B 2
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
język angielski
Krupińska
B 2
11.50 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
zp 1 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
weterynarz
M 4
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Sosnowski
49
12.45 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
zp 1 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
weterynarz
M 4
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
język polski
Obszańska
43
13.45 podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 3
zp 1 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
weterynarz
M 4
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
religia
Klimek
44
język polski
Obszańska
43
14.35 religia
Klimek
44
zp 1 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - prowadzenie prod. zw. i usług insem.
weterynarz
M 4
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
   
15.30          3 TK
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
język polski
Majkowski
44
8.55 język polski
Majkowski
44
proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
44
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
język polski
Majkowski
44
9.50 historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
44
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
M 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
11.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
M 1
język polski
Majkowski
45
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
12.45 język angielski
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
13.45 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
14.35 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
religia
Klimek
43
  zp - urządzanie i pielęgn. terenów zieleni
Stanisławski
GD 1
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
GD
 
15.30   religia
Klimek
43
     3 TO
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
wiklina
planowanie prac związ. z upr.roślin sad.
Wyka
46
godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
  język polski
Majkowski
44
8.55 język polski
Majkowski
44
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
44
  język polski
Majkowski
44
9.50 historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
planowanie prac związ. z upr.roślin ozd.
Galacka-Rajchel
45
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
M 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
11.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
M 1
język polski
Majkowski
45
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
12.45 język angielski
Krupińska
B 2
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
13.45 planowanie prac związ. z upr.roślin warz
Sylwestrzak
B 3
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
 
14.35 warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
religia
Klimek
43
  zp - sadow., warz., rośl.ozd.
Wyka
GP^
 
15.30   religia
Klimek
43
     3 TW
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
godzina wychowawcza
Skólmowska-Kopczyńska
51
8.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
weterynarz
51
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
9.50 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
j. ang. w weterynarii
Krupińska
B 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
10.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
weterynarz
lecznica
język polski
Obszańska
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
język polski
Obszańska
43
11.50 profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
weterynarz
46
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
język polski
Obszańska
43
12.45 profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
weterynarz
46
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Pławińska-Kopeć
boisko
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 3
13.45 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
  zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
 
14.35 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
religia
Klimek
43
  zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Ostaszewski
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
weterynarz
lecznica
 
15.30   religia
Klimek
43
     4 TK
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
44
  kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
8.55 j. ang. 1
Krupińska
B 2
ekspl. śr. tech. stos. w arch. i ogrod.
Kania
44
  kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
9.50 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
10.55 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
44
j. ang. ukierunkowany na arch. i ogr
Krupińska
B 2
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
11.50 język polski
Obszańska
43
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
język polski
Obszańska
43
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
12.45 godzina wychowawcza
Woźniak
45
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
język polski
Obszańska
43
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
13.45 j. ang. 2
Krupińska
B 2
język polski
Obszańska
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
14.35   religia
Klimek
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
  zp - urządz. i kons. ob. m. arch. kraj.
Sylwestrzak
B 3
15.30   religia
Klimek
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
   4 TO
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   planowanie prac związ. z upr.roślin warz
Sylwestrzak
B 3
  planowanie prac związ. z upr.roślin ozd.
Galacka-Rajchel
wiklina
zarządzanie firmą
Andrzejewska
A 3
8.55 j. ang. 1
Krupińska
B 2
ekspl. śr. tech. stos. w arch. i ogrod.
Kania
44
  planowanie prac związ. z upr.roślin sad.
Wyka
46
zarządzanie firmą
Andrzejewska
A 3
9.50 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
45
zp - planowanie produkcji
Wyka
GD
10.55 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
44
j. ang. ukierunkowany na arch. i ogr
Krupińska
B 2
zp - planowanie produkcji
Wyka
GD
11.50 język polski
Obszańska
43
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
język polski
Obszańska
43
zp - planowanie produkcji
Wyka
GD
12.45 godzina wychowawcza
Woźniak
45
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
język polski
Obszańska
43
zp - planowanie produkcji
Wyka
GD
13.45 j. ang. 2
Krupińska
B 2
język polski
Obszańska
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
zp - planowanie produkcji
Wyka
GD
14.35   religia
Klimek
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
  zp - planowanie produkcji
Wyka
GD
15.30   religia
Klimek
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
   4 TW
Data publikacji: 06.09.2020

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   biologia
Binkiewicz - Darcz
50
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
49
  biologia
Binkiewicz - Darcz
50
8.55 j. ang. 1
Krupińska
B 2
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
godzina wychowawcza
Binkiewicz - Darcz
50
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
51
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
9.50 matematyka
Sosnowski
49
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
język polski
Majkowski
44
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
51
administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 3
10.55 matematyka
Sosnowski
49
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
zp 1 - real. zadań inspekcji weteryn.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - real. zadań inspekcji weteryn.
lek.wet
M 3
zp 3 - real. zadań inspekcji weteryn.
inspektor
M 4
matematyka
Sosnowski
49
11.50 higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
51
matematyka
Sosnowski
49
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
zp 1 - real. zadań inspekcji weteryn.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - real. zadań inspekcji weteryn.
lek.wet
M 3
zp 3 - real. zadań inspekcji weteryn.
inspektor
M 4
język polski
Majkowski
46
12.45 administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 2
matematyka
Sosnowski
49
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
zp 1 - real. zadań inspekcji weteryn.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - real. zadań inspekcji weteryn.
lek.wet
M 3
zp 3 - real. zadań inspekcji weteryn.
inspektor
M 4
język polski
Majkowski
46
13.45 j. ang. 2
Krupińska
B 2
administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 3
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
zp 1 - real. zadań inspekcji weteryn.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - real. zadań inspekcji weteryn.
lek.wet
M 3
zp 3 - real. zadań inspekcji weteryn.
inspektor
M 4
historia i społeczeństwo
Gruszkowski
38
14.35   religia
Klimek
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
zp 1 - real. zadań inspekcji weteryn.
Skólmowska-Kopczyńska
51
zp 2 - real. zadań inspekcji weteryn.
lek.wet
M 3
zp 3 - real. zadań inspekcji weteryn.
inspektor
M 4
 
15.30   religia
Klimek
43
wf - gr. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - gr. 2
Rudnik
boisko
   


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl