Plan lekcji obowiązuje od 25.03.2019 r.


1 BS m1 BS o3 ZSZ1 TK1 TO
1 TW2 TK2 TO2 TW3 TK
3 TO3 TW4 TK4 TW


1 BS m
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
fizyka
Sosnowski
49
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
 
8.55 religia
Marek
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
44
informatyka gr. 2
Majkowski S.
52
jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
historia
Kubiś
38
 
9.50 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
informatyka gr. 1
Majkowski S.
52
jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
język polski
Obszańska
43
10.55 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
język polski
Obszańska
43
11.50 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
religia
Marek
44
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
podstawy konstrukcji maszyn
Fidos
M 1
12.45 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
doradztwo zawodowe
Jasiejko
45
13.45 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
  zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
godzina wychowawcza
Wyka
46
14.35          
15.30          1 BS o
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
fizyka
Sosnowski
49
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
 
8.55 religia
Marek
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
44
informatyka gr. 2
Majkowski S.
52
jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
historia
Kubiś
38
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
9.50 bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
informatyka gr. 1
Majkowski S.
52
jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
język polski
Obszańska
43
10.55 warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
język polski
Obszańska
43
11.50 podstawy techniki
Ledwoń
M 1
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
religia
Marek
44
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
podstawy ogrodnictwa
Wyka
46
12.45   wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
doradztwo zawodowe
Jasiejko
45
13.45   wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
  zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
godzina wychowawcza
Wyka
46
14.35       zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
 
15.30          3 ZSZ
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Marek
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
44
wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
   
8.55 podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
j. niem. w ogr.
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
eksploat. śr. tech. stosow. w ogrodn.
Kania
M 1
 
9.50 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
historia
Kubiś
38
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
10.55 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
warzywnictwo
Wyka
46
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
11.50 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
język polski
Obszańska
43
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
12.45 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
język polski
Obszańska
43
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
godzina wychowawcza
Lis-Jordan
B 1
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
13.45 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
  fizyka
Sosnowski
49
wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
język polski
Obszańska
43
14.35 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
    religia
Marek
44
 
15.30          1 TK
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
informatyka
Majkowski S.
52
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
8.55 bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
historia
Kubiś
38
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
9.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
język angielski
Krupińska
B 2
historia
Kubiś
38
podstawy projekt. terenów zieleni
Woźniak
wiklina
10.55 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
język angielski
Krupińska
B 2
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
podstawy projekt. terenów zieleni
Woźniak
wiklina
11.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język polski
Obszańska
43
12.45 religia
Marek
45
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
religia
Marek
44
język polski
Obszańska
43
13.45   zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
wiedza o kulturze
Kubiś
38
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
14.35   zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
fizyka
Sosnowski
49
   
15.30          1 TO
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
podstawy techniki
Ledwoń
M 1
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
8.55 bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
historia
Kubiś
38
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
9.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
język angielski
Krupińska
B 2
historia
Kubiś
38
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
10.55 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
język angielski
Krupińska
B 2
warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
11.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język polski
Obszańska
43
12.45 religia
Marek
45
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
religia
Marek
44
język polski
Obszańska
43
13.45   zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
wiedza o kulturze
Kubiś
38
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
14.35     fizyka
Sosnowski
49
  informatyka
Majkowski S.
52
15.30          1 TW
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
historia
Kubiś
38
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
historia
Kubiś
38
anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
50
8.55 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
fizyka
Sosnowski
49
zp 1 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
50
9.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
język polski
Obszańska
43
zp 1 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
50
10.55 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
język polski
Obszańska
43
zp 2 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
51
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
wiedza o kulturze
Kubiś
38
11.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp 2 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
51
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
12.45 godzina wychowawcza
Skólmowska-Kopczyńska
46
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
zp 3 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
51
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
informatyka gr. 2
Majkowski S.
52
j. ang. 1
Krupińska
B 2
13.45 język polski
Obszańska
43
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
zp 3 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
51
religia
Marek
44
informatyka gr. 1
Majkowski S.
52
j. ang. 2
Krupińska
B 2
14.35 religia
Marek
46
wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
zp 3 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
51
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
15.30     zp 3 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
51
   2 TK
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
8.55 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
9.50 religia
Marek
44
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
podstawy projekt. terenów zieleni
Sylwestrzak
B 3
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
10.55 język polski
Obszańska
43
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
11.50 język polski
Obszańska
43
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
godzina wychowawcza
Woźniak
45
12.45 przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
13.45 wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
religia
Marek
44
proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Woźniak
45
proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Woźniak
45
14.35 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
  proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Woźniak
45
 
15.30          2 TO
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
8.55   zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
9.50 religia
Marek
44
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
10.55 język polski
Obszańska
43
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
11.50 język polski
Obszańska
43
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
godzina wychowawcza
Woźniak
45
12.45 przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
13.45 wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
religia
Marek
44
warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
 
14.35 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
  rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
   
15.30          2 TW
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 język polski
Majkowski
38
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
  diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
 
8.55 język polski
Majkowski
38
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
  profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Ostaszewski
51
chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
46
9.50 podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Ostaszewski
51
chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
46
10.55 religia
Marek
44
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
religia
Marek
44
dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 2
11.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 2
12.45 język angielski
Krupińska
B 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
13.45 język angielski
Krupińska
B 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
14.35 biologia
Binkiewicz - Darcz
50
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
 
15.30 godzina wychowawcza
Binkiewicz - Darcz
50
  wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
   3 TK
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Marek
44
  zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Sylwestrzak
B 3
proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
8.55 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Sylwestrzak
B 3
  zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Sylwestrzak
B 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
9.50 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Sylwestrzak
B 3
język angielski
Krupińska
B 2
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
10.55 język polski
Majkowski
38
język angielski
Krupińska
B 2
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
11.50 język polski
Majkowski
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
godzina wychowawcza
Sylwestrzak
B 3
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
12.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
43
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
43
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
14.35     zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
15.30          3 TO
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Marek
44
warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
  planowanie prac związ. z upr.roślin ozd.
Galacka-Rajchel
45
 
8.55 sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
planowanie prac związ. z upr.roślin warz
Sylwestrzak
B 3
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
9.50 planowanie prac związ. z upr.roślin sad.
Wyka
46
język angielski
Krupińska
B 2
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
10.55 język polski
Majkowski
38
język angielski
Krupińska
B 2
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
11.50 język polski
Majkowski
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
godzina wychowawcza
Sylwestrzak
B 3
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
12.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
język polski
Majkowski
43
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
język polski
Majkowski
43
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
14.35       religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
15.30          3 TW
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
  wych. do życia w rodz.
Binkiewicz - Darcz
50
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
8.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
język polski
Majkowski
43
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Muszczyński
51
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
9.50 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
10.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
język polski
Majkowski
43
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
język angielski
Krupińska
B 2
11.50 religia
Marek
44
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
43
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
język angielski
Krupińska
B 2
12.45 historia i społeczeństwo
Kubiś
38
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
j. ang. w weterynarii
Krupińska
B 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
13.45 godzina wychowawcza
Kubiś
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 2
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
14.35   matematyka
Rutecka-Kosińska
49
religia
Marek
44
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
15.30          4 TK
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   język polski
Majkowski
43
  język polski
Majkowski
43
 
8.55   biologia
Binkiewicz - Darcz
50
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
43
j. ang. w architekturze
Krupińska
B 2
9.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
44
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
44
11.50 biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
religia
Marek
44
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
12.45 biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język angielski
Krupińska
B 2
religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
13.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
  wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
  matematyka roz.
Sosnowski
50
14.35 godzina wychowawcza
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
  matematyka roz.
Sosnowski
50
15.30          4 TW
Data publikacji: 23.03.2019

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00   język polski
Majkowski
43
  język polski
Majkowski
43
 
8.55   biologia
Binkiewicz - Darcz
50
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
43
 
9.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
44
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
44
11.50 biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
religia
Marek
44
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
12.45 biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język angielski
Krupińska
B 2
religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
13.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
  wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
  matematyka roz.
Sosnowski
50
14.35 godzina wychowawcza
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
  matematyka roz.
Sosnowski
50
15.30          


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl