Plan lekcji - obowiązuje od 10.12.2018 r.


1 BS m1 BS o3 ZSZ1 TK1 TO
1 TW2 TK2 TO2 TW3 TK
3 TO3 TW4 TK4 TW


1 BS m
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00     edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
   
8.55 religia
Marek
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
9.50 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
informatyka gr. 1
Majkowski S.
52
jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
język polski
Obszańska
43
10.55 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
informatyka gr. 2
Majkowski S.
52
jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
język polski
Obszańska
43
11.50 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
historia
Kubiś
38
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
podstawy konstrukcji maszyn
Fidos
M 1
12.45 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
doradztwo zawodowe
Jasiejko
45
13.45 zp - obróbka materiałów 1
Kania
GD
  religia
Marek
46
zp - obróbka materiałów 2
Fidos
GP
godzina wychowawcza
Wyka
46
14.35         fizyka
Sosnowski
44
15.30          1 BS o
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
  edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
   
8.55 religia
Marek
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
9.50 bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
informatyka gr. 1
Majkowski S.
52
jęz. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
język polski
Obszańska
43
10.55 podstawy techniki
Ledwoń
M 1
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
informatyka gr. 2
Majkowski S.
52
jęz. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
język polski
Obszańska
43
11.50 warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
historia
Kubiś
38
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
podstawy ogrodnictwa
Wyka
46
12.45   wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
doradztwo zawodowe
Jasiejko
45
13.45     religia
Marek
46
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
godzina wychowawcza
Wyka
46
14.35       zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GD
zp - podst. techniki
Kania
GD 1
fizyka
Sosnowski
44
15.30          3 ZSZ
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Marek
44
       
8.55 wychowanie fizyczne
Jabłoński
boisko
  eksploat. śr. tech. stosow. w ogrodn.
Kania
44
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
 
9.50 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
10.55 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
warzywnictwo
Wyka
46
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
11.50 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
historia
Kubiś
38
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
12.45 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
j. niem. w ogr.
Lis-Jordan
B 1
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
godzina wychowawcza
Lis-Jordan
B 1
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
13.45 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
język polski
Obszańska
44
fizyka
Sosnowski
49
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
język polski
Obszańska
43
14.35 zp-g.1
Kaczorkiewicz
GP
zp-g.2
Galacka-Rajchel
GP*
zp-g.3
Woźniak
GP"
język polski
Obszańska
44
  religia
Marek
44
 
15.30          1 TK
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
8.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
informatyka
Majkowski S.
52
historia
Kubiś
38
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
9.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
religia
Marek
44
historia
Kubiś
38
podstawy projekt. terenów zieleni
Woźniak
wiklina
10.55 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
podstawy projekt. terenów zieleni
Woźniak
wiklina
11.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język polski
Obszańska
43
12.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
język angielski
Krupińska
B 2
religia
Marek
44
język polski
Obszańska
43
13.45 edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
język angielski
Krupińska
B 2
  wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
14.35 wiedza o kulturze
Kubiś
38
zp - produkcja roślin ozdobnych
Galacka-Rajchel
GD
zp - podstawy techniki
Kania
GD 1
fizyka
Sosnowski
49
   
15.30          1 TO
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
informatyka
Majkowski S.
52
bezpieczeństwo i higiena pracy
Ledwoń
M 1
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
8.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
M 1
podstawy techniki
Ledwoń
M 1
historia
Kubiś
38
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
9.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
religia
Marek
44
historia
Kubiś
38
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
10.55 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
11.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
godzina wychowawcza
Galacka-Rajchel
45
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
język polski
Obszańska
43
12.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
język angielski
Krupińska
B 2
religia
Marek
44
język polski
Obszańska
43
13.45 edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
zp - podstawy ogrodnictwa
Ledwoń
GP
zp - podst. techniki
Kania A.
GP*
język angielski
Krupińska
B 2
  wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
14.35 wiedza o kulturze
Kubiś
38
  fizyka
Sosnowski
49
   
15.30          1 TW
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
j. ang. 2
Krupińska
B 2
informatyka gr. 1
Majkowski S.
A 2
zp 1 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
50
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
8.55 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
50
j. ang. 1
Krupińska
B 2
informatyka gr. 2
Majkowski S.
A 2
zp 1 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
j. ang. 2
Krupińska
B 2
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
język polski
Obszańska
43
9.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
zp 2 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
godzina wychowawcza
Jabłoński
44
10.55 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
historia
Kubiś
38
zp 2 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
wiedza o kulturze
Kubiś
38
11.50 wf - g. 1
Jabłoński
sala gimn.
wf - g. 2
Pławińska
boisko
język polski
Obszańska
43
zp 3 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
historia
Kubiś
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
12.45 religia
Marek
45
język polski
Obszańska
43
zp 3 - anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
M 3
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
chemia
Adler-Natkaniec
M 2
wiedza o społeczeństwie
Kubiś
38
13.45 anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
51
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
zp 3 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
religia
Marek
44
fizyka
Sosnowski
44
14.35 anatomia i fizjologia zwierząt
Skólmowska-Kopczyńska
51
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
zp 3 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
edukacja dla bezpieczeństwa
Binkiewicz - Darcz
50
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
15.30          2 TK
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
8.55 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
45
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
9.50 religia
Marek
44
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
podstawy projekt. terenów zieleni
Sylwestrzak
B 3
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
10.55 podstawy projekt. terenów zieleni
Sylwestrzak
B 3
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
11.50 przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
godzina wychowawcza
Woźniak
45
12.45 język polski
Obszańska
43
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
język angielski
Krupińska
B 2
13.45 język polski
Obszańska
43
z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Woźniak
45
język angielski
Krupińska
B 2
14.35   z.prakt. 1
Galacka-Raj.
GP"
z.prakt. 2
Woźniak
GP^
  proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Woźniak
45
 
15.30          2 TO
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
wiklina
  język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
 
8.55 rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
wiklina
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
 
9.50 religia
Marek
44
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
10.55 sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
11.50 przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
godzina wychowawcza
Woźniak
45
12.45 język polski
Obszańska
43
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
język angielski
Krupińska
B 2
13.45 język polski
Obszańska
43
zajęcia praktyczne
Wyka
GD 1*
geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
język angielski
Krupińska
B 2
14.35       warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
 
15.30          2 TW
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 język polski
Majkowski
43
    diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
rozród i inseminacja zwierząt
Muszczyński
50
8.55 język polski
Majkowski
43
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
podstawy przedsiębiorczości
Andrzejewska
A 2
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Ostaszewski
51
rozród i inseminacja zwierząt
Muszczyński
50
9.50 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
51
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Skólmowska-Kopczyńska
M 1
przepisy ruchu drogowego
Ledwoń
M 1
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Ostaszewski
51
rozród i inseminacja zwierząt
Muszczyński
50
10.55 chów i hodowla zwierząt
Muszczyński
51
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Skólmowska-Kopczyńska
M 1
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
religia
Marek
44
dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 2
11.50 język angielski
Krupińska
B 2
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Skólmowska-Kopczyńska
M 1
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
dzialalność gospodarcza w weterynarii
Andrzejewska
A 2
12.45 język angielski
Krupińska
B 2
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Skólmowska-Kopczyńska
M 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
13.45 religia
Marek
45
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Skólmowska-Kopczyńska
M 1
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
14.35 godzina wychowawcza
Binkiewicz - Darcz
50
zp 1 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Muszczyński
M 2
zp 2 - prowadz. prod. zw. i usł. insem.
Skólmowska-Kopczyńska
M 1
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
   
15.30     wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
   3 TK
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Marek
44
  zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Sylwestrzak
B 3
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
8.55 kształt. i proj. obiektów małej archit.
Sylwestrzak
B 3
  zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Sylwestrzak
B 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
9.50 proj., urz. i piel. rośl. ob.arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
43
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
10.55 język polski
Majkowski
43
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
język polski
Majkowski
43
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
11.50 język polski
Majkowski
43
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
godzina wychowawcza
Sylwestrzak
B 3
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
12.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
14.35     zp - urządz. i pielęgn. ter. zieleni
Woźniak
GD
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
15.30          3 TO
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 religia
Marek
44
warzywnictwo
Sylwestrzak
B 3
  planowanie prac związ. z upr.roślin ozd.
Galacka-Rajchel
45
 
8.55 sadownictwo i szkółkarstwo
Wyka
46
planowanie prac związ. z upr.roślin warz
Sylwestrzak
B 3
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
rośliny ozdobne
Galacka-Rajchel
45
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
9.50 planowanie prac związ. z upr.roślin sad.
Wyka
46
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
język polski
Majkowski
43
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
10.55 język polski
Majkowski
43
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
język polski
Majkowski
43
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
11.50 język polski
Majkowski
43
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
godzina wychowawcza
Sylwestrzak
B 3
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
12.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
13.45 geografia
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
podejmowanie i prow. działal. gos.
Andrzejewska
A 2
zajęcia praktyczne
Wyka
GP
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
14.35       religia
Marek
44
wychowanie fizyczne
Jabłoński
sala gimn.
15.30          3 TW
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
  profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Muszczyński
51
  diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
8.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
język polski
Majkowski
43
profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
Muszczyński
51
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
diagnostyka weterynaryjna
Ostaszewski
51
9.50 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
10.55 zp 1 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 2
zp 2 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Ostaszewski
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów laboratoryjnych
Jankowska
gab. wet.
j. ang. 1
Krupińska
B 2
j. niem. 2
Lis-Jordan
B 1
religia
Marek
44
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
11.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
43
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
j. niem. 1
Lis-Jordan
B 1
j. ang. 2
Krupińska
B 2
12.45 godzina wychowawcza
Kubiś
38
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
43
zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
13.45 historia i społeczeństwo
Kubiś
38
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
  zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
14.35 religia
Marek
45
    zp 1 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Jankowska
gab. wet.
zp 2 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Muszczyński
M 3
zp 3 - wyk. zabiegów weterynaryjnych
Skólmowska-Kopczyńska
M 4
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
15.30          4 TK
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00       j. ang. w architekturze
Krupińska
B 2
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
8.55   eksploat. śr. tech. stosow. w archit.
Kania
M 2
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
43
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
9.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
język polski
Majkowski
43
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
język polski
Majkowski
43
język angielski
Krupińska
B 2
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
11.50 religia
Marek
44
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
12.45 biologia
Binkiewicz - Darcz
50
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
religia
Marek
50
kształt. i proj. obiektów małej archit.
Woźniak
wiklina
zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
13.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
  zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
14.35 godzina wychowawcza
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
  zp - urz. i konserwacja ob. m. arch.kraj.
Sylwestrzak
B 3
15.30     wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
   4 TW
Data publikacji: 09.12.2018

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 2
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
51
    higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
44
8.55 administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 2
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
51
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
język polski
Majkowski
43
higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
Skólmowska-Kopczyńska
50*
9.50 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
język polski
Majkowski
43
biologia
Binkiewicz - Darcz
50
matematyka
Rutecka-Kosińska
49
zajęcia praktyczne
Skólmowska-Kopczyńska
gab. wet.
10.55 matematyka
Rutecka-Kosińska
49
język polski
Majkowski
43
język angielski
Krupińska
B 2
j. ang. w weterynarii
Krupińska
B 2
zajęcia praktyczne
Skólmowska-Kopczyńska
gab. wet.
11.50 religia
Marek
44
język angielski
Krupińska
B 2
matematyka
Rutecka-Kosińska
46
administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 2
zajęcia praktyczne
Skólmowska-Kopczyńska
gab. wet.
12.45 biologia
Binkiewicz - Darcz
50
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
religia
Marek
50
administracja weterynaryjna
Andrzejewska
A 2
zajęcia praktyczne
Skólmowska-Kopczyńska
gab. wet.
13.45 język niemiecki
Lis-Jordan
B 1
historia i społeczeństwo
Kubiś
38
wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
  zajęcia praktyczne
Skólmowska-Kopczyńska
gab. wet.
14.35 godzina wychowawcza
Szczęch-Kaczorkiewicz
44
  wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
   
15.30     wychowanie fizyczne
Pławińska
boisko
   


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl