SZKOŁA WSPÓŁPRACY

PROJEKTY » SZKOŁA WSPÓŁPRACY

   W sierpniu 2013 roku przystąpiliśmy do przedsięwzięcia realizowanego przez FRDL pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tak 18 października 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pod nazwą „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Konferencję otworzyła pani Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej. W pierwszej części spotkania przedstawiono założenia projektu. Następnie odbył się panel dyskusyjny na temat: W jaki sposób aktywność uczniów i rodziców na terenie szkoły i przedszkola przyczynia się do lepszych efektów nauczania. Po przerwie obiadowej dr Cezary Trutkowski przedstawił wyniki sondażu diagnostycznego, w którym zapytano rodziców o ich oczekiwania odnośnie aktywności na terenie szkoły. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie rodziców dzieci w wieku szkolnym. Badanie będzie także przeprowadzone wśród wszystkich dyrektorów szkół biorących udział w projekcie i nie tylko oraz wśród przedstawicieli samorządów lokalnych i wydziałów oświaty. W trzeciej części konferencji głos zabrali przedstawiciele rodzicielskich organizacji pozarządowych, samorządów uczniowskich i rad rodziców.


   „Szkoła współpracy” jest pierwszym projektem obejmującym nauczycieli, uczniów i rodziców. Do Warszawy przyjechało 600 przedstawicieli szkół z całej Polski. Nasza placówkę reprezentowała pani Małgorzata Adler-Natkaniec.

Małgorzata Adler-Natkaniec

http://www.szkolawspolpracy.pl/

 • Szkolenie Stargard Szczeciński - 23-24 czerwca 2014 roku

             Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie znalazło się wśród 1034 szkół i przedszkoli z całej Polski w projekcie „ Szkoła Współpracy”. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

   

 • „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” – SZKOLNA DEBATA

       23 września 2014 roku w naszej szkole odbyła się debata w ramach projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. To kolejny etap projektu realizowanego przez FRDL pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • SZKOŁA WSPÓŁPRACY – warsztaty

       Centrum Edukacji Ogrodniczej uczestniczy w projekcie „Szkoła Współpracy –uczniowie i rodzice kapitałem społecznym szkoły”, który jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.