REKRUTACJA 2018/2019

Posted on by

W roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019,
Wykaz zawodów wiedzy KO rekrutacja 2018,
Oświadczenie dot. wielodzietności ,
Oświadczenie dot. samotnego wychowywania dziecka ,
WNIOSEK o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Poradnik dla kandydata_rekrutacja
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonych przez ZKO
Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie  rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020

prowadzimy nabór do klas pierwszych w niżej wymienionych zawodach:

TECHNIKUM OGRODNICZE

BRANŻOWA SZKOŁA I° NR 7

SZKOŁA POLICEALNA NR 10

Dla osób pełnoletnich

oferujemy możliwość zdobycia wykształcenia średniego ogólnego lub atrakcyjnego zawodu:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 3 – bezpłatne

  • DZIENNE – poniedziałek, wtorek, czwartek – godzina 8:00 do 13:30
  • WIECZOROWE– poniedziałek, wtorek, czwartek – od godziny 16:30

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NR 4

  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – RL.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych – OGRODNIK
  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – RL.3. Prowadzenie produkcji rolniczej – ROLNIK
  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – RL. 18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (dla kandydatów posiadających kwalifikację R. 5.) – TECHNIK OGRODNIK
  • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (bezpłatny) – RL. 6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (dla kandydatów posiadających kwalifikację R. 3.) – TECHNIK AGROBIZNESU

Informacji udziela sekretariat szkoły  Centrum Edukacji Ogrodniczej ul. Batalionów Chłopskich 115 70-760 Szczecin tel. (91) 4 612-379 fax. (91) 4 317-358 www.ceogr.edu.pl e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl