Zawód – FLORYSTA

Posted on by

florysta03Termin florystyka oznacza sztukę układania bukietów z kwiatów, w taki sposób, aby w pełni wykorzystać ich walory estetyczne, dekoracyjne. Osobę wykonującą te czynności zawodowo nazywa się florystą. Nazwa tego zawodu pochodzi od słowa „flora” oznaczającego w starożytnym Rzymie boginię kwiatów. Zawód florysty jest zawodem cieszącym się coraz większą popularnością. W 2002 roku został on wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a dzień 27 kwietnia został ustanowiony w Polsce Dniem Florysty. Współczesny „rynek edukacyjny” proponuje wiele możliwości kształcenia się. Pod uwagę bierzemy predyspozycje. Dobrym pomysłem jest szkoła policealna. Jest to właściwa ścieżka edukacji dla osób, które nie mogą doczekać się rozpoczęcia kariery zawodowej. Nauka w szkole policealnej trwa tylko rok, a więc krócej niż studiowanie. Niektóre zawody nie potrzebują także tytułu magistra. Przykładem jest florysta może być technikiem i doskonale wypełniać swoje zadanie.

W zawodzie florysta i rozróżniamy jedną kwalifikację:

R.26. wykonywanie kompozycji florystycznych, która mówi o projektowaniu kompozycji i dekoracji roślinnych, wykonywaniu i sprzedaży wyrobów florystycznych a także przechowywaniu oraz transporcie materiału roślinnego i wyrobów florystycznych.

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych. W zakresie jego działań zawodowych jest również dekoracja wnętrz, balkonów i tarasów. Swą pracę opiera na szerokiej wiedzy z dekoracji roślinnych, materiałoznawstwa roślinnego, historii sztuki. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji florystycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania wielu zadań zawodowych. Powinien zwracać uwagę na: projektowanie dekoracji roślinnych, wykonywanie dekoracji roślinnych oraz na aranżację florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.
Miejscem pracy florysty są: kwiaciarnie, firmy florystyczne lub firmy specjalizujące się w wykonywaniu dekoracji wnętrz. To zawód wymagający. Florysta ma częsty kontakt z klientami, tak więc umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz prowadzenia negocjacji jest bardzo istotna. Florysta powinien być osobą elokwentną, inteligentną i posiadającą szeroka wiedzę m.in. z zakresu botaniki, roślinoznawstwa, fizjologii roślin, przechowywania i pielęgnacji roślin ciętych i doniczkowych. Misją zawodu florysty jest kreowanie nowych trendów, zmiana przyzwyczajeń oraz budowanie nowego spojrzenia na rośliny i ich wykorzystanie w stylizacji wnętrz. Biorąc pod uwagę artystyczny charakter zawodu osoba go wykonująca powinna posiadać wyobraźnię przestrzenną, wykazywać się kreatywnością, wrażliwością na piękno i estetykę, dokładnością, zdolnościami manualnymi. Ważna jest umiejętność twórczego myślenia niezbędnego przy tworzeniu rysunków i projektów kompozycji.