Zadania do samodzielnej realizacji w domu

Posted on by
Zadania

W załączniku adresy e-mail do komunikowania się z nauczycielami – adresy e-mail do nauczycieli

TECHNIKUM

TECHNIK WETERYNARII
Klasa 1 po SP
– anatomia i fizjologia zwierząt
– zagadnienia z fizjologii układu pokarmowego ptaka

– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– biologia
– ekonomia w praktyce
– kompetencje społeczne
– chów zwierząt
– geografia
– wf
– chemia
– EDB
– fizyka
– informatyka
– filozofia
– doradztwo zawodowe
– zajęcia praktyczne – anatomii i fizjologii zwierząt w praktyce
– zajęcia praktyczne – chów zwierząt
– religia
– BHP
– historia

Klasa 1 po G:
– anatomia i fizjologia zwierząt
– zagadnienia z fizjologii układu rozrodczego ssaków
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– biologia
– chów i hodowla zwierząt
– rozród zwierząt
– geografia
– wf
– chemia
– EDB
– fizyka
– informatyka
– rewalidacja
– zajęcia praktyczne – anatomii i fizjologii zwierząt w praktyce
– zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
– religia
– historia i wos

Klasa 2:
link do testów i zadań z egzaminów zawodowych dla – kwalifikacja RL.10 i R.10
– język angielski
– język angielski w weterynarii
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– biologia
– chów i hodowla zwierząt
– wf
– przepisy ruchu drogowego
– rewalidacja
– zajęcia praktyczne – zabiegi weterynaryjne
– podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej
– podstawy przedsiębiorczości
– religia
– historia i społeczeństwo

Klasa 3:
link do testów i zadań z egzaminów zawodowych dla – kwalifikacja RL.10 i R.10
– język angielski
– język angielski w weterynarii
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– biologia
– wf
– administracja weterynaryjna
– zajęcia praktyczne – zabiegi weterynaryjne
– zajęcia praktyczne – wykonywanie zabiegów laboratoryjnych
– religia
– historia i społeczeństwo

Klasa 4:
– język angielski
– język niemiecki
– matematyka
– biologia
– administracja weterynaryjna
– wf
– język polski
– religia
– historia i społeczeństwo
– geografia

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Klasa 1 po SP
:
– podstawy projektowania
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– biologia
– rośliny ozdobne
– ekonomia w praktyce
– geografia
– wf
– podstawy ogrodnictwa
– chemia
– EDB
– zajęcia praktyczne  RO  PT 
– fizyka
– informatyka
– filozofia
– doradztwo zawodowe
– religia
– BHP
– historia

Klasa 1 po G:
– podstawy projektowania
– matematyka
– rośliny ozdobne
– geografia
– biologia
– wf
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– podstawy ogrodnictwa
– chemia
– EDB
– fizyka
– informatyka
– rewalidacja
– zajęcia praktyczne: RO  PT
– religia
– BHP
– historia i wos

Klasa 2:
– kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
– rośliny ozdobne
– podstawy przedsiębiorczości
– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– geografia
– wf
– przepisy ruchu drogowego
– rewalidacja
– podstawy projektowania
– zajęcia praktyczne: RO   UTZ
– religia
– historia i społeczeństwo

Klasa 3:
– kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– geografia
– wf
– projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
– godzina wychowawcza
– zajęcia praktyczne  UiK   UTZ
– religia
– historia i społeczeństwo

Klasa 4:
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– godzina wychowawcza
– geografia
– wf
– historia i społeczeństwo

TECHNIK OGRODNIK
Klasa 1 po SP:
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– biologia
– rośliny ozdobne
– ekonomia w praktyce
– geografia
– wf
– podstawy techniki
– podstawy ogrodnictwa
– chemia
– EDB
– sadownictwo
– fizyka
– informatyka
– filozofia
– doradztwo zawodowe
– zajęcia praktyczne PO  PT
– religia
– BHP
– historia

Klasa 2:
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– rośliny ozdobne
– podstawy przedsiębiorczości
– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– geografia
– wf
– przepisy ruchu drogowego
– sadownictwo
– warzywnictwo
– religia
– historia i społeczeństwo

Klasa 3:
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
– rośliny ozdobne
– planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych
– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– geografia
– godzina wychowawcza
– wf
– sadownictwo
– warzywnictwo
– religia
– historia i społeczeństwo

Klasa 4:
– język angielski
– język niemiecki
– język polski
– matematyka
– godzina wychowawcza
– geografia
– wf
– historia i społeczeństwo

BRANŻOWA SZKOŁA I° NR 7

OGRODNIK
Klasa 2 BSo:
– język niemiecki
– rośliny ozdobne
– podstawy przedsiębiorczości
– wf
– sadownictwo
– rewalidacja
– zajęcia praktyczne: RO   WARZ    SAD
– język polski
– matematyka
– religia
– warzywnictwo
– historia

 

MECHANIK
Klasa 2 BSm:
– język niemiecki
– język niemiecki zawodowy
– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– podstawy przedsiębiorczości
– wf
– maszyny rolnicze
– podstawy konstrukcji maszyn
– przepisy ruchu drogowego
– rewalidacja
– język polski
– matematyka
– religia
– zajęcia praktyczne – eksploatacja pojazdów rolniczych
– zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych
– pojazdy rolnicze
– historia

 

W załączniku adresy e-mail do komunikowania się z nauczycielami – adresy e-mail do nauczycieli