Protokół Komisji Przetargowej z dnia 22.06.2018r.

Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych
stosownym orzeczeniem lekarskim dla Uczniów/Uczestników projektu:
„Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego
szczecińskich szkół”

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 22.06.2018r.