#KOMÓRKOMANIA

Dziękujemy wszystkim uczniom,
nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym oraz rodzicom,
którzy wsparli nas w organizacji akcji #KOMÓRKOMANIA.
Każdy dar, to czyjeś szczęście…

w imieniu organizatorów
Dorota Jasiejko
pedagog szkolny