XXII edycja WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ,,BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

p1130745-copyUczniowie naszej szkoły: Arkadiusz Grzelak – kl. IV TO, Daniel Szymczyk – kl. I ZSZ i Konrad Kuras – kl. III TO wzięli udział w XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu ,,Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, który jest organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rolniczym profilem kształcenia. Zmagania odbyły się 30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa w Boninie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia. Konkurs odbył się pod patronatem Okręgowej Inspekcji Pracy w Szczecinie oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie. W konkursie wzięło udział po 3 uczniów z 10 szkół.

Konkurs na etapie wojewódzkim składał się z dwóch części:

 1. test pisemny – wszyscy uczestnicy rozwiązywali test pisemny jednokrotnego wyboru, zawierający po 10 pytań z następujących bloków tematycznych:
 • prawo pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ubezpieczenie społeczne rolników,
 • pomoc przedmedyczna i ochrona zdrowia;
 1. część praktyczna – wszyscy uczestnicy oceniali stanowiska pracy:
 • ciągnik rolniczy + ładowacz,
 • ciągnik rolniczy + kosiarka rotacyjna,
 • ciągnik rolniczy + przyczepa,
 • spawarka,
 • stanowisko komputerowe,

wskazując nieprawidłowości w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich obsłudze oraz wykonywali czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie do nauki resuscytacji oddechowo-krążeniowej.

Uczeń naszej szkoły Arkadiusz Grzelak znalazł się w finale konkursu, który odbył się w formie ustnego sprawdzianu wiedzy, do którego zakwalifikowało się sześciu uczestników z największą liczbą punktów uzyskanych w półfinale. Finaliści odpowiadali na pytania ustne w celu wyłonienia zwycięzcy i ustalenia kolejnych lokat. Finał obejmował 4 bloki tematyczne:

 • prawo pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ubezpieczenie społeczne rolników,
 • pomoc przedmedyczna i ochrona zdrowia.