Zakwaterowanie w internacie !!!

Zakwaterowanie osób przyjętych do internatu odbędzie się w poniedziałek 6 września 2021 r. od godziny 7:00