UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LUBIANY Z WIZYTĄ W CEO

Doradztwo zawodowe to ważna część edukacji, która realizowana jest na każdym jej szczeblu. Niezwykle istotna staje się w momentach kluczowych, jakimi są przechodzenie z jednego etapu edukacyjnego na kolejny. Prowadzenie tego typu zajęć w szkole podstawowej uwzględnia różne obszary działań doradczych, których celem jest dostarczenie młodemu człowiekowi wiedzy na temat możliwości i sposobów planowania własnego rozwoju oraz podejmowania ważnych, świadomych decyzji dotyczących przyszłej ścieżki zawodowej. Dobrą praktyką jest realizacja treści programowych przez różnego rodzaju wycieczki do zakładów pracy i szkół zawodowych. Dlatego 12 czerwca 2019 roku ponad czterdziestoosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lubianie przyjechała do Centrum Edukacji Ogrodniczej, by poznać zawody, w których tutaj kształci się młodzież. Podczas spotkania, szósto- i siódmoklasiści poznali ofertę edukacyjną szkoły, a także zostali zapoznani z zawodami rolniczymi, w których nauczaniu specjalizuje się CEO, tj. ogrodnik, mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu oraz technik weterynarii. Oprócz informacji podstawowych, tzn. na czym polega praca w danym zawodzie, jakie umiejętności są niezbędne i jakie wymagania należy spełniać, by uczyć się, a później pracować w zawodzie, uczniowie dowiedzieli się, w jakich miejscach i na jakich stanowiskach mogą podjąć pracę po ukończeniu szkoły. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła szklarnie, poletka dydaktyczne oraz pozostały teren szkoły. Chętni mieli możliwość kupienia kwiatów i rozsad warzyw. Po spacerze w bardzo upalny dzień, nasi goście pojechali do macierzystej placówki. Mamy nadzieję, że za rok wrócą do nas, by rozpocząć naukę na kierunkach oferowanych przez Centrum Edukacji Ogrodniczej.[Gallery not found]