DARY DLA DOMU SAMOTNEJ MATKI W KARWOWIE

Dużym powodzeniem zakończyła się już trzecia w tym roku szkolnym zbiórka datków na rzecz Domu Samotnej Matki w Karwowie. Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego od 4 września 1981 roku. Do Domu Samotnej Matki w Karwowie trafiają dziewczęta i kobiety w ciąży w wieku od 14 do 40 lat i wraz ze swoimi dziećmi znajdują tu schronienie i opiekę.

Do zbiórki przeprowadzonej podczas Wiosennego Kiermaszu Ogrodniczego przez Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski Centrum Edukacji Ogrodniczej przyłączyła się również Rada Rodziców. Doskonałym pomysłem na zachęcenie odwiedzających do uczestniczenia w zbiórce i zrealizowaniu celu okazały się domowej roboty wypieki, które przygotowali nasi uczniowie i rodzice. Nauczyciele Centrum Edukacji Ogrodniczej, zwabieni pięknymi zapachami domowych wypieków, również wsparli tę inicjatywę, przez co w ciagu trzech godzin zniknęła zawartość wszystkich blaszek😊! Dzięki tej kulinarnej ofercie udało się nam pozyskać środki finansowe, które zostały już po raz drugi przeznaczone na zakup niezbędnych  artykułów niemowlęcych.

18 maja 2019 roku zakupione dary zostały przewiezione do Domu Samotnej Matki w Karwowie. Siostra Nikodema ze Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego – wręczając naszej szkole podziękowania – podkreśliła, że jest to świadectwo miłosierdzia oraz przykład szlachetnej postawy ludzi, którzy swoim bezinteresownym działaniem dają nadzieję innym i siłę do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu zbiórki –
serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Wasza bezinteresowna pomoc jest dowodem na to, że istnieją dobrzy ludzie, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny!