REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
„Czas na zawodowców –
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Regulamin – plik pdf